I onsdags genomfördes årsmötet med drygt 70 deltagare. Mötet leddes av mötesordförande Bengt Sylvan som såg till att mötet blev både trevligt och effektivt.

Klubbens ordförande Bengt Franzon summerad året 2022 med en lyckad återinvigning och där bana återhämtade sig. Ett år där vi som alla andra påverkades av omvärldens utmaningar.
Niklas Langlet, som blev vald till Skattmästare i styrelsen så sent som i december, presenterade tydligt siffrorna för 2022, och blev därefter av Bengt Sylvan kallad Rookie of the Year.
Årsmötet godkände enhälligt resultat- och balansräkning för 2022 och gav styrelsen ansvarsfrihet. Därmed kunde 2022 läggas till handlingarna och blickarna riktas framåt.
Valberedningens ordförande Robert Brinkenfeldt presenterade Anna Lindström som röstades in som ny ledamot i valberedningen.
Klubbchef Jonas Widegren presenterade medlemsundersökningen Players 1st, där mer info kommer ut även via nyhetsbrev efter hand.
Vi kommer i år att allt oftare ha Banvärdar på plats på banan. Flera har anmält sig, men fler behövs. Man jobbar två och två och ser till att skapa skön stämning. Anmäl ditt intresse till Gitte via kansli@stockholmsgolfklubb.se .
BanKommitténs ordförande Per Jacobson berättade att banan hittills klarat vintern bra, trots växlande väder.
Banan öppnar när vädret och banan tillåter – vi kommer att berätta när det är dags. Ett par dagar innan öppning. Vi lovar.
Ann Durlow och Per G. Walden i styrelsen presenterade hur PRIO-arbetet löpande fortskrider och välkomnade alla medlemmar att höra av sig till styrelsen med synpunkter och kommentarer via mail till prio@stockholmsgolfklubb.se
Under möte konstaterades också att både klubbens herr- och damlag nu spelar i högsta divisionen om lag-SM. Farmens verksamhet är en grund för de starka spelartrupperna.
Nu längtar vi alla till varm vår och gröna fairways!