Nu när banan nu varit öppen en månad har mycket hänt trots att  det har inte varit ihållande värme så stor del av tiden.

Vi har konstaterat att återställandet av banan tar tid, och vi följer utvecklingen noga.

De nya sådderna har på många håll börjat ta fart. Bara nu i helgen har en hel del hänt. På andra håll har sådderna inte tagit sig. Områden som inte kommit igång hade behövt daglig passning och manuell bevattning.

Vi har nu ytterligare sommarpersonal till banan på ingång för att hjälpa till med arbetena som vi behöver lyfta. Laga tees, trimma kring tees, laga skador på fairway, trimma kring och blåsa ur bunkar. Område efter område kommer systematiskt att bearbetas. Estetiskt störs en del områden nu av ogräs i nysådderna. Just ogräset gör faktiskt nytta för det nya gräs som ska komma upp. Det kommer att klippas efter hand. Under förra veckan kunde vi både bekämpa ogräs och jobba med gödning. Det ger resultat och syns allt mer.

Det vi saknar mest nu är ett ordentligt regn. På banan, liksom alla trädgårdar i närheten, är det torrt.  Vi vattnar i den takt vi kan och som är rimligt.

Målet nu är att vi alla ska känna stolthet över banan.

Vi behöver även hjälp av er medlemmar att vårda banan. Det är nästan uteslutande medlemmar och medlemmars gäster som spelar på banan, ändå slarvas det med lagning av nedslagsmärken och krattning av bunkrar. Här måste det till en uppryckning. Låt oss hjälpas åt att lösa det!

Den med lägst handicap i bollen är ansvarig för att dessa självklarheter sköts, och får gärna påpeka i sin närhet.