image12Som flera av er sett och också undrat över har vi gjort en liten renovering av våra övningsbunkrar, både vid övre puttinggreenen och kioskgreenen. Vad har vi då gjort och vad är syftet? Till att börja med har vi installerat bunkerbottnar som heter Capillary Concrete. Det är helt enkelt cement som släpper igenom vatten. Med detta får vi en stabil botten som separerar dränering och sand.

Ett stort problem med våra bunkrar är uppbyggnaden, att botten är ojämn och att kraftiga regn blandar upp sanden med dräneringsgrus och jord. Förhoppningsvis ska detta vara lösningen och vi börjar med dom bunkrar med störst slitage. För mer information om Capillary Concrete rekommenderar vi varmt att ni går in på deras hemsida. Inom kort kommer vi fylla på bunkrarna med sand och åter öppna dom för spel.

image2