Restaureringen av Kevingebanan

Här samlar vi en del av de filmer och bilder som beskriver arbetet.

Bakgrund:

Vision 2032 – Stockholms Golfklubb

Redan 1932 invigdes banan och vi har som klubb ett ansvar att vårda det kulturarv vi har fått äran att förvalta. Om 10 år fyller Kevingebanan 100 år, uppladdningen har börjat.

Harry Colt var en av dåtidens bästa golfbanearkitekter och flera av hans banor rankas bland de bästa i världen. Mycket har hänt sedan Harry påverkade utformningen av Kevinge, men nu tar vi vårt ansvar för att återställa så mycket som möjligt av den unika miljö som skapades.

Målet är att göra golfspelet och tillvaron på och intill golfbanan både roligare och vackrare.

  • Banans alla bunkrar byggs om, med moderna metoder men i gammal stil. Flera i samma form som vi hittar på flygfoton från 1940-talet.
  • Fyra av greenerna byggs också om för att bli bättre, och i flera fall skapa alternativa spelmöjligheter. Hål 4, 7, 9 och 18.
  • Vi byter även ut hela bevattningssystemet. Genom det kommer vi kunna spara vatten, göra av med mindre för att det är smartare planerat. Totalt kommer vi lägga ner 3 mil vattenledningar i golfbanan.
  • Vid hål 4 kommer vi även ta in dagvatten, som annars rinner ut direkt i Edsviken orenat. Dagvattnet leds in, renas och återanvänds i vårt system. Bra på många sätt!

Slutligen ser vi över områden där vi kan värna om den växtlighet vi vill ha vid sidan av spelytorna. Där vi kan bidrar vi till den växtflora som dominerade redan på 1930-talet.

Vi kommer här att komplettera med mer bilder och material över tid. Ha överseende.

Välkomna att ta del av vår gemensamma framtid!

2 juli

24 augusti

27 september

9 oktober

11 oktober

17 oktober

23 oktober

24 oktober

5 nov

5 nov

5 nov

13 nov

13 nov

18 dec

18 dec

1:an

2:an

3:an

4:an

5:an

6:an

7:an

8:an

9:an

10:an

11:an

12:an

13:e

14:e

15:e

16:e

17:e

18:e

Eagle view