Ursäkta röran. Ursäkta rören. När vi restaurerar banan i sommar kommer vi byta hela bevattningssystemet. Det kommer göra spelytorna bättre och spara vatten. Bra för miljön också. De nya rören ligger nu på banan. Utanför tänkta spelytor. Hamnar din boll där så är det förstås MUA. Du droppar dig fri.