Det blev ett ”Ja!”

till en investering på 15 miljoner kronor för ombyggnad av bunkrar och nytt bevattningssystem på det extra årsmötet den 3 september.

32 medlemmar var på plats och röstade – och 103 var med och röstade digitalt.

Klubbens ordförande Bengt Franzon hälsade välkommen, berättade om detta annorlunda golfår så här långt och lämnade över till klubbchefen Jonas Widegren som drog de tekniska förutsättningarna för mötet, samt berättade att antalet bokade rundor i år var 16 300 per den 1 augusti mot 10 000 vid samma tidpunkt förra året.

Vi är på god väg mot 10 000 fler rundor än förra året, vilket förmodligen kommer att ske vid mitten av september.

Han lämnade i sin tur till mötesordföranden, Anders Appelqvist, tidigare ordförande för Stockholms Golfklubb samt även sekreterare i styrelsen, som presenterade sig innan Bengt Franzon återtog ordet och berättade om den masterplan som finns för ombyggnaden, samt hur arbetet gått till med referensgrupp som företrätt medlemmarna.

Pelle Jacobson, pro och ansvarig för banfrågor i styrelsen, berättade om varför klubben tagit in banarkitekten Christian Lundin, som driver bandesign tillsammans med Henrik Stenson. En av de främsta anledningarna är Lundins känsla för att bygga nytt med inspiration från det gamla. Kevinges ursprungsdesign är gjord av bland andra engelsmannen Harry Colt (1869-1951). Processen med masterplan har pågått i två år.

De 15 miljonerna är fördelade på följande poster: Bunkrar, bevattningssystem, fyra greener och bandesign.

Pengarna tas från det egna kapitalet som nu är 50 miljoner. Det innebär minskade finansiella intäkter vilket i sin tur ger en höjning av medlemsavgiften med cirka 500 kronor.

Tidplanen är i grova drag följande:

  • Start med arbetet i höst.
  • Öppning som vanligt 2021 med renovering av bunkrar i juli 2021 när många (ett normalår) är borta på semester.
  • Stängning av banan sker lite tidigare 2021 (sept-okt) för att arbetet ska slutföras.
  • Öppning av nya banan är planerad till 10 maj 2022 – med en invigningsfest i juni 2022, 90 år efter att medlemmarna på Stockholms Golfklubb slog de första slagen på Kevinge (1932).

Efter ett tiotal frågor från såväl medlemmar på plats som digitalt var det dags att gå till beslut. På klubben blev det ett rungande ”Ja!” – vilket det även blev digitalt.

När Anders Appelqvist slog klubban resolut i bordet togs en spontan applåd upp i salen utanför restaurangen.

Intervju med ordförande, en medlem och klubbchef här