För att ge banan chans till bästa möjliga ”invintring”, och därmed största chans till tidig start i vår på en bra bana, kommer vi den 19/10 att stänga banan.
Många spelytor är i stort behov av vila från spel. Mängden spel har kompakterat greenerna och våra teeytor behöver få tid att repa sig.
Eftersom banan i stort sett varit fullbokad, har ett antal arbetsmoment inte kunnat påbörjas innan vi nu stänger banan.

Vinterslinga öppnar måndag 19/10, kl 9.         
Vi kommer öppna för spel på vintergreener på 8 hål.  Det blir en slinga som påminner om förra årets.
Hål 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15 och 18.
Vinterslingan hålls öppen tills vi måste öppna grindarna och allmänheten får företräde på banan.

Vinterslingan stänger söndag 15/11.
Vi behöver stänga även vinterslingan i år för att ge banan fortsatt chans att vila och ge utrymme för ett par arbetsinsatser. Dessutom behöver vi väga in säkerhetsaspekten när allmänheten har företräde på banan.

Grindarna öppnas för allmänheten måndag 16/11.  
Banmaterial för vinterslingan kommer att plockas in.
Golfspel är förbjudet därefter.
Golfträning är tillåtet, men endast om man har full uppsikt och allmänhetens företräde i åtanke.