Stockholms Golfklubb bildades redan 1904 och har sedan 1932 hållit till på Kevingebanan i Danderyd.
Banan byggdes med brittiska banarkitekter som Harry Colt och J.S.F. Morrison. Än idag präglas banan
av att vara utlagd i naturen innan maskiner formade golfbanor. Här prioriteras tanke, strategi och precision.
Tävlingar har alltid varit i fokus på Kevinge, med den klassiska proffstävlingen Chrysantemumbålen, och sedan
2019 spelas ett av kvalen till Nordic Golf League på Kevinge. Välkomna!
Allmänt om tävlingen:
Tredagarstävling om 54 hål som ger WAGR- och SGF- Rankingpoäng.
Amatörtävling för herrar och damer.
Tävlingsbestämmelser:
-Individuell slagtävling, scratch över 54 hål.
-Spelas i en klass för damer och en klass för herrar.
-Spelas från blå respektive vit tee.
-Öppen för damer med max hcp 8 och herrar med max hcp 4.
-Max antal deltagare är 36 damer respektive 72 herrar.
-Cut efter 36 hål där 18 damer respektive 36 herrar går vidare.
– Vid överanmälan gäller SGF-ranking.
-Första start rond 1: 09:00.
-Caddies inte är tillåtna enligt nu gällande tävlingsvillkor.
Anmälningsperiod: 25 juni – 10 juli kl 12:00 via min golf.
Startlista publiceras den 13 juli kl 12:00.
Avgift 600 kr. Betalning i receptionen senast 14/7.
Inspel: Deltagare erbjuds ett fritt inspel per deltagare valfri vardag innan.
Starttid bokas via tidsbokningen, telefon 08-544 907 15, uppge inspel
för STOCKHOLM AMATEUR 2020 – Golftech 2 RIG/NIU.
Gällande restriktioner pga coronapandemin så följer vi SGF:s riktlinjer för
tävling.
Klubben har inte möjlighet till förvaring av utrustning.
Logi: Hotell Danderyds Gästeri www.danderydsgasteri.se 08-755 28 10
Hotell Scandic Järva Krog www.scandichotels.se 08-517 345 00
Hotell Mörby www.hotellmorby.se 08-622 90 00
Arrangörsklubben organiserar ej transporter.
Restaurangen öppnar en timme innan första start.
Drivingrange: Klubben har en drivinglake där man kan max slå 220 meter. Polletter köps med kontokort.
Omklädningsrum med toaletter, dusch och handdukar finns att tillgå.
Golfvagnar finns att hyra. Observera att antalet vagnar är begränsat till ca 40 st.
Mått på sprinklerlock är framkant och centrum av green.
RIG/NIU förfogar över wildcards till tävlingen.

Tävlingsledare: Pär Sundberg
Tel: 073-640 91 58
TD: Christer Alkelöw
Tel: 073-513 15 48
Mail: christer.alkelow@sgdf.se

Övrig kontaktinfo:
Kansli, öppet vardagar kl 7-18 och helg kl 7-16.
Mail: kansli@stockholmsgolfklubb.se
08-544 907 17
Restaurang
Mail: info@bistrokevinge.se
08-544 907 19
Pro/shop
Mail: info@golfskraddarna.se
08-544 907 11