Det har inkommit rapporter om att greenerna varit trögare än vanligt senaste dagarna. Nedan följer ett litet klargörande. Dels för att ni ska bredda era kunskaper och dels för att ni ska få än mer insyn i hur vi tänker och varför vi gör som vi gör.

Till att börja med har vi hört om stora mängder regn i flertalet grannkommuner. Regn som valt att ta andra vägar än över Kevinge. Med den extrema torka som rådde stressas greenerna rejält. Stress på gräs har samma effekt som på oss, det blir sjukdomar, något vi vill undvika. I måndags la vi på en långtidsverkande gödning som inte ger nån direkt tillväxtexplosion utan snarare ska ligga under längre tid och förse greenerna med mat. Vi kan likna det vid en rejäl pastarätt istället för en power bar. Kortsiktigt finns dock en liten tillväxteffekt. Denna typ av gödning ska vattnas för att få effekt och bra täckningsgrad, så i samband med detta ökade vi mängden vatten vi la på greenerna, utöver detta fick vi 11 välbehövliga mm under tisdagens eftermiddag. För att ge greenerna möjlighet till lite återhämtning och välmående gjorde vi inget annat än att ta bort daggen på tisdagen. Trots klippning på onsdagen hade vi hög fuktighet och en känsla av ”mycket gräs” även då.

Idag onsdag vältar vi igen (ett ingrepp som i högsta grad stressar) och vår förhoppning är att vi återigen når önskad hastighet på greenerna.

Varde speed.