Kevingebanan är en del av den svenska golfhistorien. Var tredje år spelas det om Harry Vardon Trophy på vår bana. I år mellan de äldre och yngre klubbarna i landet.

Laget med de äldre klubbarna hade flest medlemmar från Kevinge, och lyckades vinna den jämna matchen.

SGS fick en presentation av banprojektet av Per Jacobson och höll därefter sitt årsmöte samt avslutade med uppskattad middag.

Som tack för värdskapet får klubbens ordförande Bengt Franzon ta emot en fin driver signerad Ted Roberts av SGS ordförande Bengt Larsson.