Totalt var vi nära 130 personer på plats i matsalen. Alla fick sittplats och stämningen var bra.
Inledningen med film om svenska golfframgångar 2023, följdes av intervju med Nora Sundberg och Catrin Nilsmark.
Mötet öppnades av ordförande Bengt Franzon och mötet leddes därefter av rutinerade Bengt Sylvan.
Klubbchef Jonas Widegren hade styrelsens uppdrag att presentera verksamhetsplanen tillsammans med en del jämförelser med andra golfklubbar i Sverige.
Skattmästare Niklas Langlet presenterade prognosen för 2023, som ser ljus ut, och budgeten för 2024.
All material var utskickat i förväg, och kommenterades av flera som uppskattade det gedigna materialet.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och årsavgifter godkändes av årsmötet. Som avslutning avtackades avgående kommittéordföranden Anders Lindén (Seniorkommittén), Lars Hedén (Juniorkommittén) och Judit Nörgren Müller (Tävlingskommittén).

Därefter utsågs vår uppskattade fotograf Per Lindgren till Årets medlem.

Nu ser vi fram emot 2024!