Vi har tidigare berättat att klubbens ekonomiansvariga Camilla Jovér väljer att sluta jobba för att få mer tid till annat i livet. Vi är tacksamma för Camillas stora engagemang och insatser under nära 5 år på klubben. Ytterligare tacksamma för att hon har hjälpt oss genom att vara kvar under rekryteringsprocessen, som nu är avslutad.

– Efter en gedigen översyn, internt och med extern hjälp, av nuvarande och framtida arbetssituation och behov på klubbens kansli, har styrelsen enats om vilken profil klubben behöver. Nu är vi glada att vi har lyckats med denna för framtiden viktiga rekrytering, säger ordförande Bengt Franzon.

Den 1 december börjar Maria Pennerborn sin anställning på klubben som Ekonomi- och utvecklingsansvarig. I rollen ligger ansvar för hanteringen av klubbens ekonomi, från budgetering till kontering, men även ansvar för att driva en rad projekt som är viktiga för att stärka klubben för framtiden. Ett exempel ett tidigt projekt är utvärdering av ekonomisystem.

Maria kommer att arbeta nära och rapportera till klubbchef Jonas Widegren, men även arbeta nära styrelsens skattmästare och ordförande.

Maria har de senaste 6 åren varit klubbchef på Surahammars Golfklubb i Västmanland, och blev 2022 som en av fem, nominerad till Årets klubbchef i landet. Tidigare har hon haft ledande roller inom industriföretag och bemanningsföretag. Maria fyller 50 inom kort och har förutom golfbranschen arbetat med personaltillsättning, lönsamhetsutveckling och projektledning.

– Vi ser fram emot att Maria kompletterar teamet på klubben, säger klubbchef Jonas Widegren. Förutom mycket god koll på ekonomi och processer har Maria visat stark handlingskraft och genomfört en rad utvecklingsprojekt i olika former på Surahammars Golfklubb. Jag är övertygad om att Maria kommer att vara en uppskattad injektion för oss på klubben och hjälpa oss stärka klubben ytterligare inför framtiden.

Maria kommer presenteras mer närmare starten på klubben.