108 personer loggade in och var med på mötet.
Många har uttryck sin uppskattning för genomförandet av det digitala mötet.
Medlemmarna godkände årsredovisningen för 2020 och gav styrelsen ansvarsfrihet.
Därefter godkände medlemmarna styrelsens förslag om att investera ytterligare 1 875 tkr i banans renovering. Per Jacobson förklarade mycket väl vilken nytta vi kommer få av en helt ny bevattningsanläggning samt dräneringar, så kallad blocking i bunkrarna och den bästa bunkersanden. Samtliga frågor besvarade med 100% JA-röster.
Styrelsen tackar för förtroendet och alla involverade i Restaureringen av banan ser fram emot att projektet nu kommer att lyfta banan ordentligt!
Vi missade vi att ta bra bilder på plats. Stort tack till vår tidigare hovfotograf Hans Wijkström som mailade in ett par skärmdumpar som visar hur mötet såg ut på skärmen.