Vi gratulerar SGKs spelare till fina placeringar på Teen Tour Future #4 på Österåker den 28-29 juli.  Alla SGKare placerade sig bland de 17 bästa med fina resultat!
Alec Lee, Victor Ölund och Aron Tjäder Svensson.

Filip Jinglöv vann med en totalscore på -4 med ronderna 71+68+73.

Grattis!