Tillfälliga Lokala Regler
Stockholms Golfklubb                                 Gäller från 2022-08-29

1. Mark under arbete (MUA), Regel 16
Nedanstående förhållanden är MUA

• Markerade områden med blå pinnar eller vit färg.
• Inhängnade områden med pinnar och rep.
• På hål 8 till vänster, området med sand och jord från tidigare sandhögar.

Lättnad för skador från bevattningsarbete nära fairway.

Om bollen ligger inom två klubblängder från den finklippta delen av spelfältet (fairway eller foregreenkanten) i ett område som tydligt är från bevattningsarbetet så får man lättnad för bollens läge, inte stansen.

Lättnad utan plikt genom att droppa en boll enligt följande:Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: på spelfältet en
klubblängd och ej närmare hålet än referenspunkten

2. Lägesförbättring
– på den finklippta delen av spelfältet inom en klubblängd
”När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till
fairwayhöjd eller lägre, får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att
placera den ursprungliga bollen

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän
plikt enligt Regel 14.7a.”