• Rätt anpassad utrustning
Tänk på klubbans längd, vikt och grepp storlek. Att ha en utrustning som passar barnets förutsättningar är viktig för utvecklingen. Tränaren hjälper självklart till med tips och råd om utrustning. I minifarmen behöver man en putter, wedge och en järn 7:a eller järn 9:a. I uppstarten kommer det finnas klubbor att låna. I träningen använder vi bl.a. SGF:s Golfkulutrustning.

• Skapa golfintresse
Golf är ett tekniskt svårt spel. Därför är lek och glädje viktigt för fortsatt lust till inlärning. All träning sker i grupp där man kan hitta nya kompisar och tillsammans ha roligt med golfen. Vi vill få ut knatten på banan så fort det bara går. På bana kan vi skapa en förståelse för spelet golf. En ren bollträff är det som mest skapar motivation till fortsatt lärande.

• Vägen till HCP
Vi vill få ut knatten på banan så fort det går. Steg 1, Banträning på bana söndag eftermiddag. Steg 2 är att bli diplomerad, (godkänd för spel). Därefter följer spel på söndagar, (Juniorernas Söndags tävling). Vi spelar 9 hål med fadder och lär oss föra scorekort. Detta leder förhoppningsvis till officiellt HCP.

• Rörelse- och motorikövningar
Den motoriska inlärningen är som störst mellan 7 och 12 års ålder. Därför blandas svingträning med diverse fysiska övningar och lekar. Vi tränar balans, koordination samt rörlighet och reaktion.

• Grepp, Uppställning, Sikte (G.U.S) Nivå 1
Förkortning för golfens grunder. Ju tidigare vi kan etablera bra grunder desto bättre förutsättningar skapar vi för fortsatt utveckling. Att ha rätt anpassad utrustning är viktig för att kunna skapa just bra grunder. Detta gäller såväl full sving som närspel.

• Svingträning
Vi fokuserar på tempo och rytm med bibehållen balans. Detta görs främst genom tillämpning av dynamiska övningar.

• Chip & putt
Vi lär oss grunder för rullchip samt puttning med axelpendel som motor.