Ordförande har ordet.

Vi har en nyrenoverad bana som har alla förutsättningar att bli fantastisk. Golfspel och banan utgör grunden för klubben och dess medlemmar. Det känns tryggt att ha erkänt duktig och engagerad personal som tar hand om och utvecklar banan. Tack vare att vi medlemmar beslutade att höja spelavgiften har vi också ekonomi för detta. Målet är att ha den bästa golfbanan i Stockholm, drivet som en medlemsklubb. Nu väntar vi på att kylan och snön försvinner med en tidig start och en lång golfsäsong.

Vi har infrastrukturen för ett rikt klubbliv med ett fantastiskt klubbhus, en bra restaurang och ett gediget tävlingsprogram. Det inkluderar tävlingar för alla typer av golfare, samarbeten gällande greenfee och tävlingar med klubbar i Stockholm och övriga Norden.

Vi saknar sedan ett antal år en struktur kring klubblivet, nämligen en klubbkommitté. Styrelse och klubbchef har inte fullt ut lyckats med att nystarta vad som tidigare kallades klubbkommitté. Försöken har resulterat i ”Department of Fun” med lyckade evenemang som Tropical Golf och afterwork med musik. Det behövs långsiktighet, struktur och fler eldsjälar. Kontakta oss på prio@stockholmsgolfklubb.se om du vill vara med eller har tips på medlemmar som passar för detta.

Trots att vi har genomfört ett antal stora projekt de senaste åren finns det några kvar och andra har tillkommit:

Garaget:
Snart är huset ovanpå garaget klart och garaget uppfräschat. Det som återstår är ett arv från förr. För att säkra vårt ägande pågår ett planärende där vi bildar en tredimensionell fastighet för garaget som vi äger. Det är en knölig process som har tagit tid och resurser.

Parkeringen på Kevinge Strand:
Klubben har för få parkeringsplatser på egen mark. Platserna på Kevinge Strand är på kommunal mark. Vi för diskussioner med kommunen om att utöka den samt att försöka få tillstånd att den exklusivt blir för golfare under säsong.

Stödmur vid östra gaveln och golfgarage/carport:
Muren bakom skjulet där vi har golfbilar idag är i dåligt skick. Klubben har säkrat medel för att stabilisera den, men behöver då riva skjulet och bygga nytt. Vi avvaktar bygglov från kommunen.

Vägar på banan:
Vi behöver anlägga vägar på banan. Detta kommer att ske i etapper där vi utvärderar hur golfare rör sig och hur vi vill styra slitaget. Asfalt eller annan ytbeläggning är en avvägning mellan estetik, kostnad och skötsel.

Vatten:
Tillgången till vatten för bevattning av golfbanor är en global och lokal utmaning. Vi behöver bestämma oss för hur vi ska säkra tillgången till vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Vi behöver också skapa magasin för detta. Detta är ett prioriterat projekt där steg ett är att inventera olika lösningar eller kombinationer av lösningar.

Vision:
”Sveriges trevligaste mötesplats” är klubbens vision, som nu kommer ligga till grund för hur vi som medlemmar, anställda och entreprenörer ska vara gentemot varandra. Jobbet börjar nu bli konkret.

Hemsida och kommunikation:
Vi kommer att presentera en ny hemsida under året. Kansliet med referensgrupper av medlemmar har kommit långt i arbetet. Samtidigt överväger vi vilka kanaler vi ska använda för medlemskommunikation.

Vi ses på klubben och banan!
Bengt Franzon, Ordförande