Härlig kväll med info till nya medlemmar!
Stor entusiasm i salongen och mycket golferfarenhet i sällskapet. Många som längtat till att få bli medlemmar här.
Bra spridning i åldrar och flera nya kvinnor och tjejer!
Varmt välkomna till Kevinge!