Stockholms Golfklubbs Extra Årsmöte den 3 september

Mötet kommer att genomföras digitalt. Det finns även plats för 35 deltagare i Salongen i klubbhuset. Vi hoppas så många som möjligt kommer kunna följa mötet.
Alla närvarande, digitalt samt på plats, kommer finnas med i röstlängden.
Mer info om anmälan kommer under nästa vecka.