Vi behöver stänga även vinterslingan i år för att ge banan fortsatt chans att vila och ge utrymme för ett par arbetsinsatser. Dessutom behöver vi väga in säkerhetsaspekten när allmänheten har företräde på banan.